Sun Sun Taurus | Moon Moon Sagittarius | Asc Asc Aries
4 photos. Click on a photo to view larger photos.
Sun Taurus Moon Sagittarius Asc Aries Sun Taurus Moon Sagittarius Asc Aries Sun Taurus Moon Sagittarius Asc Aries Sun Taurus Moon Sagittarius Asc Aries